Droogijsstralen

CryoTechnics ontwerpt en bouwt hoogwaardige droogijs straalapparatuur, bestemd voor verkoop en verhuur.

CryoMax Plus!  CryoMax_ecoCryoMidi Plus!

De apparatuur is zeer betrouwbaar, niet storingsgevoelig en uitermate gebruikersvriendelijk. De straalapparaten zijn mobiel en klein en vergen nauwelijks aansluit- en afkoppeltijd. Een aantrekkelijk alternatief voor conventionele reinigingsmethodes.

(technische informatie machines?? verhuur)

Wat is droogijsstralen

Stralen met droogijs. Zonder de straalmiddelresten, zoals die ontstaan bij reinigings- methodes met bijvoorbeeld grit,  zand of glasparels. Droogijsstralen is gebaseerd op een geheel pneumatisch proces met vaste droogijskorrels (ook wel CryoPellets® genaamd) van –78,5 °C. Deze worden in een straalmachine door een persluchtstroom meegenomen naar het straalpistool. CryoTechnics ontwikkelt en bouwt deze straalmachines sedert ruim 20 jaar in Nederland en heeft vooraanstaande referenties over de hele wereld.

 1. Inslag
  Bij de inslag die wordt verkregen door de snelheid en de massa van CryoPellets wordt  kinetische energie omgezet in een beitelende reinigingskracht.
 2. Explosieve sublimatie
  door de warmteoverdracht van de zeer koude CryoPellets op het relatief warme te reinigen oppervlak   sublimeert de vaste koolzuur razendsnel naar de gasfase.
  Daardoor neemt het volume met circa 500 maal toe; deze ware micro-explosie van koolzuur slaat het inmiddels los- zittende vuil weg, dat door de perslucht- stroom wordt afgevoerd.
 3. Thermoshock
  Dankzij de plotselinge, plaatselijke afkoeling ontstaan er door krimp- verschillen spanningen in het grensvlak tussen  de vervuiling en het dragermate- riaal. Hierdoor springt de vervuiling van de oppervlakte.
 4. Glaspunt
  Plastische stoffen verharden door de extreme afkoeling – het glaspunt wordt onderschreden – en  worden  daardoor breekbaar. Bij diverse  productieprocessen hechten zich reststoffen op onderdelen als rollen of mallen. Denkt u maar aan olie, vet, was, hars, lijm, inkt, kunststof of rubber, kleurstof, bitumen, verf, gom, etcetera. Droogijsstralen verwijdert deze vervuilingen probleemloos. Het hart van deze brochure geeft u een aantal succesvolle toepassingen van droogijsstralen

Waar moet u op letten bij droogijsstralen:

 • koolzuur verdringt de omgevings- lucht; zorg altijd voor voldoende ventilatie, teneinde te hoge kool- zuurconcentraties te vermijden
 • de koude (–78,5 °C) vaste koolzuur kan bij contact met  de huid  bevrie- zingsverschijnselen veroorzaken; gebruik bij het werken met droogijs dan ook geschikte handschoenen
 • bij droogijsstralen is, afhankelijk van de gebruikte nozzle en straal- druk, sprake van lawaai  (tot  115 dBA); gebruik  dus altijd geschikte gehoor- bescherming
 • draag tijdens het droogijsstralen beschermende kleding en een ge- laatsscherm  of veiligheidsbril.
 • de weggestraalde fractie (het stof) is vaak schadelijk.
 • scherm uzelf en de omgeving hier- van af, eventueel met behulp van een cabine